coaching-rodzicielskiMISTRZOWSKI COACHING DZIECI I MŁODZIEŻY

Młody człowiek wchodzący z sferę zawodniczego sportu i kreujący swoją wizję samego siebie potrzebuje nadzwyczaj dużo wsparcia, motywacji i nauczenia się radzenia sobie nie tylko w sposób emocjonalny z przeżywanymi sytuacjami. Ze względu na kształtowanie swojej osobowości, charakteru, technik radzenia w przeróżnych sytuacjach, potrzebuje osoby która razem z nim pomoże mu nabyć odporności, zacięcia sportowego, dyscypliny, samokontroli, woli walki, nie poddawania się i siły która nie pozwoli mu się załamać przy odnoszonych porażkach i presji otoczenia która ma ogromny wpływ na stan mentalny nie tylko młodych ludzi. My jednak dorośli potrafimy lepiej radzić sobie ze stresem, niepowodzeniami ze względu na większe doświadczenie i świadomość samego siebie. Pomóżmy zatem i naszym dzieciom aby w kreatywny, oparty na zachodnim modelu pracy sposób, ułatwić im szybsze precyzowanie i osiąganie zamierzonych celów oraz nabyć pewność siebie która spowoduje szybsze odnoszenie sukcesów w sporcie i nie tylko.

Spotkania mają na celu:

– uświadomienie dzieciom czym jest prawdziwa pasja i trwanie w niej
– w kreatywny sposób z wykorzystaniem zachodnich metod pracy z młodzieżą rozbudzić w nich potencjał, zacięcie sportowe na podstawie ćwiczeń z „ mapą myśli”
– pokazanie że stres nie zawsze musi nas paraliżować tylko może być kopniakiem do działania
– przygotowanie młodych ludzi do porażek, sukcesu, presji otoczenia
– uświadomienie i sprecyzowanie ich indywidualnych celów i oczekiwań
– praca nad pewnością siebie i asertywnością
– odkrywanie swoich mocnych stron i pasji
– rozwijanie samoświadomości
– kształtowanie swojego poczucia sprawstwa
– planowanie kariery zawodowej
– uczenie radzenia sobie z trudnymi emocjami
– pokonywanie ograniczających przekonań
– radzenie z kryzysami występującymi w sporcie i nie tylko.

Młodzież i dzieci które uczestniczą w procesie coachingu na całym świecie osiągają lepsze efekty:
– w szkole
– w sporcie
– w kontaktach społecznych

gdyż coaching to twórczy proces który zmusza nas do kreatywnego myślenia, generowania nowych rozwiązań i osiągania szybciej wyznaczanych sobie celów.