certyfikat-instytut-mukoid

Life Coaching

23.10.2015- 08.05.2016 Warszawa, studia zawodowe coachingu w Instytucie Rozwoju i Komunikacji Ewy Mukoid – Mukoid Institute’s Professional Coach Training Program ACSTH zgodne ze standardami International Coach Federation obejmujące specyficzny trening pracy coachingowej oraz coach mentoringu zakończone certyfikowanym egzaminem polegającym na praktycznej demonstracji 11 kluczowych kompetencji profesjonalnego coacha.

Zawodowe Studia Coachingu stały się przepustką do zdania międzynarodowego egzaminu ACC International Coach Federation do którego przystąpiłam 31.07.2016 roku uzyskując miano profesjonalnego Coacha, stopień ACC co daje mi uprawnienia do wykonywania tego zawodu poza granicami Kraju oraz wpisuje mnie na globalną ( międzynarodową)  listę profesjonalnych Coachów działających wg. Kodeksu Etyki oraz Standardów Zawodowych ICF.

acc-odznaka

Doświadczenie zawodowe: ponad 100 godzin sesji przeprowadzonych  pod swoją marką Zuza Łyczkowska.

Praca w Centrum Terapii i Kreatywności w Warszawie z zakresu life coachingu.

certyfikat-coach-kryzys-biznes

Coaching Kryzysowy

Kurs roczny z zakresu psychologii, interwencji kryzysowej jak i coachingu kryzysowego rozpoczęty w listopadzie 2015 roku,trwający do lipca 2016 roku w Akademii Coachingu Kryzysowego Piotra M. Łabuza który jest interwentem kryzysowym, akredytowanym coachem kryzysowym oraz przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Coachingu Kryzysowego, zakończony certyfikatem Coacha Kryzysowego jak również Coacha Kryzysowego w Biznesie. Pogłębiające szkolenie z Coachingu Kryzysowego oraz elementów interwencji kryzysowej przeszłam w maju na trzydniowym szkoleniu obejmującym  22 godziny szkoleniowe.

Doświadczenie zawodowe: praca pod swoją marką Zuza Łyczkowska z Klientami zmagającymi się z różnymi typami kryzysów, praca w Centrum Terapii i Kreatywności w Warszawie z zakresu coachingu kryzysowego.

certyfikat-coach-kryzysowy

Doświadczenie zawodowe: Prowadzenie warsztatów i grup rozwojowo-terapeutycznych pod marką Zuza Łyczkowska oraz dla  Czerwonej Szpilki poruszających tematykę kryzysu, stresu, problemów dotyczących relacji międzyludzkich  zwiększenia motywacji , poczucia własnej wartości, asertywności jak i i odkrycia drzemiącego w nas  potencjału.

certyfikat-kurs-coach-diet

Diet Coaching

Kurs obejmujący 50 godzin o specjalności Coaching Dietetyczny organizowany przez Akademię Dietetycznie Poprawną którego celem było pogłębienie umiejętności pracy coacha w zakresie diet coachingu zakończony egzaminem oraz  certyfikatem uzyskania specjalizacji w zakresie coachingu dietetycznego dnia 15.10.2015

Doświadczenie zawodowe: praca pod swoją marką Zuza Łyczkowska z indywidualnymi Klientami mającymi cele związane ze zrzuceniem wagi poprzez dietę i sport. Kompleksowe układanie treningów, diet z wykorzystaniem narzędzi i technik z life coachingu oraz coachingu kryzysowego. Praca ukierunkowana na rozwój i pogłębienie świadomości Klienta.