Czakry

7 GŁÓWNYCH CZAKR W CIELE CZŁOWIEKA

Czakry są skupiskami energii w ludzkim ciele. Najważniejsze z nich zlokalizowane w okolicach kręgosłupa i są odpowiedzialne za większość podstawowych życiowych czynności. Dowiedz się więcej o tych niewidzialnych organach, o których nie wspomina się na żadnej lekcji biologii i przekonaj się jak praca nad czakrami może wpłynąć na jakość twojego życia.

Czakra pierwsza
Centrum siły życiowej i instynktów na poziomie podświadomym. Znajduje się w okolicy kości ogonowej. Zdaniem wielu badaczy nie jest to przypadkowa lokalizacja. Właśnie tam koncentruje się siła życiowa, od której zależy ujawnianie osobowości. To swoisty kocioł energetyczny dla całego organizmu. Pierwsza czakra jest ściśle związana z gruczołem nadnerczy i oznaczana jest barwą czerwoną. Rozpada się po upływie 20 minut po śmierci. Osoby, które mają niewystarczająco rozwiniętą pierwszą czakrę to wieczni pesymiści, którym nie układa się w życiu.

Czakra druga
Położona w obrębie miednicy na poziomie kości łonowej. Energetycznie odpowiadają jej gruczoły płciowe czyli jajniki i jądra. Jest odpowiedzialna za przejawianie niższych wibracji, takich jak chciwość, gniew, zazdrość, zawiść oraz układ moczowo-płciowy. Czakra druga bywa kojarzona z pierwotnymi siłami niezbędnymi do życia. Ma bardzo duży wpływ na energię seksualną, a jej blokady wynikają ze sposobu w jaki traktowano tą sferę w dzieciństwie. Jeśli seks był tematem tabu istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że czakra jest wystarczająco rozwinięta. Odpowiada jej kolor pomarańczowy. Rozpada się w trzeciej dobie po śmierci.

Czakra trzecia
Czakra trzecia jest uznawana za centrum energii fizycznej. Znajduje się na poziomie pępka w okolicy splotu słonecznego. Odpowiada jej gruczoł trzustki. Im silniejsza, tym wyraźniejsza jest skłonność do rządzenia, podporządkowywania i dyrygowania innymi. To właśnie od niej zależy harmonia między duchową, a materialną istotą człowieka oraz rozprowadzenie energii w ciele. Czakra trzecia jest oznaczana kolorem żółtym i rozpada się w 9 dobie po śmierci.

Czakra czwarta
To tzw. „duchowa” czakra – serce i dusza człowieka. Czakra czwarta jest swoistym magazynem naszych wszystkich doświadczeń i wspomnień, w którym przesiadują też instynkty kierujące naszymi działaniami emocjonalnymi. To doskonały przykład na to, że intuicja płynie nie z głowy, ale z naszego wnętrza. Odpowiednio rozwinięta czarta czwarta przejawia się bezinteresownym dążeniem do dobra. To człowiek z sercem na dłoni. Ktoś kto jest zawsze miły i nieobojętny na piękno otaczającego go świata. Czakra ta jest oznaczana zielenią – kolorem nadziei. Rozpada się w 40 dobie po śmierci.

Czakry druga, trzecia i czwarta stanowią grupę czakr, które łączą funkcje życiowe i witalne.

Czakra piata
Znajduje się w okolicy tarczycy. To czakra odpowiedzialna za nasze myślenie analityczne, stany emocjonalne i komunikację z ludźmi. Bywa też nazywana czakrą gardła. Sygnałem do pracy właśnie nad tą czakrą są problemy z wyrażaniem emocji, małomówność, niepewność w werbalizacji własnych opinii i różnego rodzaju wady wymowy np. jąkanie się. Symbolizuje ją kolor błękitny.

Czakra szósta
Znajduje się w okolicy szyszynki, między brwiami potylicą. Ze względu na jej wymiar symboliczny i nierozerwalny związek ze zmysłem wzroku nazywana jest „trzecim okiem”. Od tego centrum zależą procesy związane z naszą wolą i sterowaniem aktywnością myślową. Choć nie jest odpowiedzialna za intuicję ma z nią doskonały kontakt, dzięki czemu jest zdolna do wcielania idei w życie. Jest utożsamiana z kolorem granatowym.
Czakra piąta i szósta są odpowiedzialne za intelekt, umysł.

Czakra siódma
Najważniejsza z czakr – centrum duchowe , zawiadujące naszym intelektem. Czakra siódma znajduje się nieco powyżej czubka głowy. Jest bardzo silnie rozwinięta u niemowląt, ale zarasta się wraz z ciemiączkiem. Jej ponowne otwarcie wymaga wielu lat pracy i duchowej dojrzałości. W przeciwieństwie do czakry pierwszej kielich czakry siódmej jest skierowany do góry, w stronę nieba. To stąd biorą się wszystkie genialne pomysły i olśnienia. Odpowiada jej kolor fioletowy.

Czakry piąta, szósta i siódma nie rozpadają się i podobnie, jak dusza ludzka są nieśmiertelne. Po śmierci człowieka nadal istnieją w świecie bezcielesnym, skąd można uzyskiwać informacje o zmarłym.

Choć wiedza o czakrach pochodzi z religii wschodu bardzo łatwo jest dostrzec ich związek z uniwersalnymi wartościami, które aktualne są także w naszym kręgu kulturowym. Mając świadomość istnienia czakr możemy podjąć się interpretowania świata zależnie od aktualnej perspektywy. Przyjęcie roli obserwatora pozwala na lepsze zrozumienie otaczającego nas świata i zachodzących w nim procesów, a tym samym mobilizuje do pracy nad swoimi słabościami.

Write a comment